MBTI; beter samenwerken door inzicht


De MBTI is een systematiek waarmee inzichtelijk gemaakt wordt wat de de verschillende persoonlijkheden van jouw teamleden zijn

Vier dichotomieën

MBTI gaat uit van de voorkeuren van een persoon welke worden gemeten op vier dichotomieën met elk twee polen:

De E/I dichotomie

Extraversie (iemand haalt zijn energie/inspiratie voornamelijk van de wereld om zich heen) of Introversie (voornamelijk vanuit zijn innerlijke belevingswereld)

De S/N dichotomie

Heeft iemand een voorkeur voor het opnemen van feitelijke informatie en informatie uit de wereld direct om zich heen (Waarnemend/Sensing) of 
voor het opnemen van informatie in de vorm van verbanden en grote lijnen, gebruik makend van ervaringen en eerder opgedane informatie (Intuïtief)

De T/F dichotomie

Heeft iemand een voorkeur voor het nemen van beslissingen op basis van logica (Denkend/Thinking) of op basis van gevoelens (Voelend/Feeling)

De J/P dichotomie

Heeft iemand een voorkeur voor een planmatige en geordende manier van werken en beoordeelt hij dingen, een waarde-oordeel gevend (Judging) of 
heeft iemand een flexibele en spontane manier van werken, en bekijkt hij de dingen zoals ze zijn zonder daar direct iets over te vinden (Gewaarwordend/Perceiving)

Afnemen en gebruik MBTI-test

De MBTI wordt individueel afgenomen en in een persoonlijk gesprek teruggekoppeld. Met toestemming van de medewerker wordt de uitkomst gebruikt als ondersteuning van de teamcoachings waarin de medewerkers dichter bij elkaar gebracht worden door inzicht te krijgen in elkaars drijfveren en gedrag.

Zó ontstaat een hechtere team-band.

Klik HIER om contact met mij op te nemen en samen de uitgebreide mogelijkheden van een MBTI-test voor jullie team te bekijken.

Bel 085 876 96 24 voor meer informatie over wat de MBTI jullie als team kan brengen.