NEO Big Five

De NEO-Personality Inventory-revised (kortweg: NEO-PI-R) is een persoonlijkheidstest die de vijf eigenschappen meet die worden onderscheiden door het Big Five model.

De vijf dimensies zijn:

  • Extraversie (tegenover introversie).
  • Servicegerichtheid: anderen helpen (tegenover eigenbelang).
  • Zorgvuldigheid (tegenover onzorgvuldigheid)
  • Emotionele stabiliteit (tegenover emotionele instabiliteit)
  • Openheid voor nieuwe ervaringen, open staan voor verschillende invalshoeken (meningen) op 1 bepaald thema (tegenover gesloten koppigheid)

De NEO-PI-R is in te zetten als onderdeel van een geschiktheidsassessment maar ook voor het meten van doorstroommogelijkheden van jullie medewerkers.

De NEO-PI-R bevat in totaal 240 items. Het duurt zo’n 40 tot 50 minuten om de NEO-PI-r in te vullen.