Positiviteitstest

De Positiviteitstest is een vragenlijst waarmee op basis van zelfrapportage in kaart wordt gebracht in hoeverre iemand een positieve houding heeft ten opzichte van zichzelf, anderen, en zijn/haar toekomst.

RESULTATEN

De Positiviteitstest geeft resultaten voor twee algemene schalen: Positiviteit en Positieve oriëntatie. Hierbij wordt binnen de schaal Positieve oriëntatie onderscheid gemaakt tussen drie facetten:

  • Zelf-oriëntatie
  • Ander-oriëntatie
  • Toekomst-oriëntatie

Daarnaast worden er scores gegeven voor twee validiteitsschalen om de betrouwbaarheid van de rapportage vast te stellen: Heroïsch zelfbeeld en Moralistisch zelfbeeld.

TOEPASSING

De Positiviteitstest is door de korte afnametijd zeer geschikt om in te zetten als onderdeel van een grotere testbatterij, en kan zowel gebruikt worden in de volgende toepassingsgebieden:

  • HR assessment (bij selectie als voorspeller van werkprestaties, burn-out, etc.)
  • Loopbaanbegeleiding (om mensen te helpen bij de aanpak van pessimisme, gebrek aan besluitvorming, etc.)
  • Klinische diagnostiek (als screeningsinstrument voor internaliserende en externaliserende problemen)

 

Bel 085 876 96 24 voor meer informatie over onze online assessments