Eysenck’s Persoonlijkheids Inventarisatie (EPI) (extroversie vs. introversie)

De Persoonlijkheids Inventarisatie (EPI) van Eysenck meet twee pervasieve en onafhankelijke dimensies van de persoonlijkheid; de dimensie extraversie-introversie en de dimensie neurotisne-stabiliteit. Deze twee dimensies geven het beste beeld van de variaties in het persoonlijke domein. Iedere test bevat 57 “Ja-Nee” items zonder herhalingsvragen. De opname van een zogeheten ‘vervalsing schaal’ zorgt voor de detectie van responsvervorming. De te meten gedragingen zijn extraversie-introversie en neurotisme.Na het invullen van deze test krijg je drie scores:

  • De ‘leugen score’ gaat maximaal tot 9. Deze meet hoe hoog jouw sociaal wenselijk gedrag is in jouw antwoorden. Zij die 5 of meer scoren op deze schaal hebben de neiging zichzelf beter voor te doen en zijn vaak niet geheel eerlijk in hun response naar anderen.
  • De ‘E score’ gaat maximaal tot 24 en meet hoe extrovert je bent.
  • De ‘N score’ gaat maximaal tot 24 en meet jouw mate van neurotisme.

Om de scores goed te kunnen interpreteren zijn jouw E score en N score geplot in een grafiek van waaruit je jouw persoonlijke karakteristieken kunt aflezen. Hoe dichter naar de buitenkant van de cirkel je zit, hoe sterker de gedragstrekken zijn.

Bedenk wel dat deze EPI-test een zeer versimpelde versie is van persoonlijkheids metingen. Derhalve kan het zijn dat je jezelf totaal niet herkent in de uitslag.

EPI scales

Werk-instructie

Hier zijn 57 vragen die gaan over hoe je je gedraagt, voelt en acteert. Elke vraag heeft keuze-knoppen om de vraag met “Ja” of met “Nee” te kunnen beantwoorden.  Bedenk goed bij elke vraag of deze representatief is voor jouw dagelijkse gedrag of gevoel. Het beste is om vanuit je eerste ingeving te werken en niet te lang na te denken bij het geven van een antwoord. Eerste ingevingen komen van binnenuit en zijn (nog) niet beïnvloedt door wat je eigenlijk denkt. De vragenlijst neemt niet langer in beslag dan enkele minuten. Sla geen vragen over.

Deze test gaat niet om goed of fout noch gaat deze test over vaardigheden of intelligentie. De test meet slechts hoe jouw gedrag is en geeft hiermee wellicht voedingsbodem tot het aanzetten van gedragsverandering (of niet).

1.Heb je vaak behoefte aan opwinding?

1 van 57