Waaraan voldoet een goede coach?

Een goede coach is een ‘O.E.N’…

Een goede coach is oprecht geïnteresseerd en nieuwsgierig; hij stelt zich op als een O.E.N. (Open, Eerlijk en Nieuwsgierig). Iemand die jou niet boeiend vindt, is ook niet in staat om jou te coachen. Een goede coach is nieuwsgierig naar je drijfveren en wilt weten “what makes you tick”. Oprechte interesse in de and er is een van de belangrijkste eigenschappen die een coach moet hebben.

Een goede coach is een getrainde professional die een opleiding in coaching heeft doorlopen. Coaching is een beroep en geen hobby. In een erkende coachingsopleiding krijgen coaches de juiste middelen aangereikt om een goed coachingsgesprek te houden. Dat is niet zo eenvoudig als het lijkt omdat een goed coachingsgesprek aan allerlei voorwaarden moet voldoen. Met een erkende opleiding weet je zeker dat je coach in staat is gebleken succesvol te coachen volgens de daarvoor geldende criteria.

Een goede coach heeft 100% aandacht voor jou. Dat betekent dat de coach niet bezig is met zijn eigen problemen of uitdagingen tijdens de coaching. En dat hij ook niet uitgebreid vertelt over eigen ervaringen of de dingen die hem bezighouden.

Want dan is er immers geen aandacht meer voor jou. Een goede coach houdt zijn eigen beslommeringen buiten het gesprek en luistert met volle aandacht naar jou.

Wat doet een goede coach?

Hij/zij stelt je de vragen die je doen nadenken. Een goede vraag komt op het juiste moment en helpt je verder. Een coach stelt vragen waar je zelf nog niet bij stil gestaan hebt of die niemand je ooit zo gesteld heeft. Vaak stelt een coach vragen die de kern van het probleem benaderen.

Een goede coach heeft veel levenservaring en kan goed relativeren. Het is niet noodzakelijk dat een coach alles heeft meegemaakt wat jij ook meemaakt maar het helpt wel. Een uitgebreide levenservaring op het gebied van uitdagingen, doelen bereiken, zelfmotivatie, relaties, verlies en loslaten geeft een goede coach de diepte om zich in te leven in de cliënt en te putten uit eigen ervaring.

Daarnaast moet een coach goed kunnen relativeren om je te helpen je uitdaging in perspectief te zien en te zorgen dat er niet meer aandacht aan details wordt gegeven ten koste van het groter geheel.

Een goede coach werkt op basis van wederzijds respect. Er moet gelijkwaardigheid zijn tussen coach en cliënt. De coach heeft veel respect voor een ander en zal niet onzorgvuldig omgaan met de emoties van cliënten. Hij vraagt dit respect ook van de cliënt.

Integriteit

Een goede coach geeft nooit informatie over het gesprek aan derden. Alles dat besproken wordt, is vertrouwelijk. Het kan zijn dat de coach met een collega wil overleggen over een bepaalde situatie, maar in dit geval worden geen namen genoemd en alleen de situatie beschreven. Vertrouwelijkheid is de basis van coaching en zonder dit is een goede coachingsrelatie niet mogelijk.

Nb. een goede coach zorgt ervoor dat alle informatie geheim blijft…!

Passie

Coaching is een passie. Coaching is meer dan alleen maar werk. Een goede coach is zijn hele leven bezig met zelfontwikkeling en kan deze ervaring delen met anderen. Hij is blijvend geïnteresseerd in menselijk ontwikkeling, geluk en succes.

Een goede coach ziet het helpen van anderen op deze gebieden als een roeping.

Een goede coach kent zijn beperkingen

Een goede coach kent zijn beperkingen. Dit kan betekenen dat wanneer blijkt (bijvoorbeeld tijdens de intake) dat de coach zich niet geschikt acht om het coachtraject tot een goed einde te brengen, hij dit zal zeggen en waar nodig zal doorverwijzen naar iemand die dit wel kan.

Zie dit niet als een afwijzing, maar als een middel om voor jou de best mogelijke zorg te bieden.

Welke soorten coaching zijn er?

Er zijn diverse soorten coaching. De Coachingspecialist heeft zich gespecialiseerd in een aantal soorten t.w. ‘Vitaliteitscoaching‘, ‘Wandelcoaching‘ en ‘48HRS Intensive Coaching‘ en ‘Bedrijfscoaching‘.

Klik op het ‘Coaching’-menu voor uitleg van deze werkvormen in het coachen.

Orienteren..?

Klik hier om een orienterend gesprek aan te vragen of download de checklist hiernaast.